DEMANORDEMANOR

Referanser

Alt Installasjon

En enkel vareheis ga nye muligheter

Alt Installasjon1-referanse

Alt Installasjon2-referanse

• Det ble saget en utsparing fra det øvre lageret og ned i det ubenyttede arealet
• Det åpnet underetasjen og ga mangedoblet lagerkapasitet
• Vareheisen ble bygget og levert på ca 12 uker
• Heissjakt og montering av heisen ble gjort på 1 uke
• Heisen har løftekapasitet på 1000 kg
• Løftehøyde på 2,9 meter
• Selve løfteplate er på 2,0×1,5 meter og gir plass til to paller ved siden av hverandre
• Heisen kan stanses i to etasjer
• Dørene er forriglet slik at de bare kan åpnes når heisen står i samme etasje
• Heisen kan bare kjøres når dørene er lukket/låst

For mer informasjon: John Ove Andersen

Publisert: 16. november, 2016