DEMANORDEMANOR

Referanser

Gammel lossekran – så god som ny

Boliden Odda AS er kjent for å produsere metall i svært ren og høy kvalitet, og sinkverket regnes som en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter. Den gamle lossekranen fra 1974 hadde behov for oppgradering, og spørsmålet var om det var mulig?

Boliden Odda moderniserte sinkverket i 2003-2004, men den store lossekranen anno 1974 sto igjen. DEMANOR ble invitert til å komme med tilbud på oppgradering av kranen, og det viste seg etter hvert ikke bare hensiktsmessig, men også svært lønnsomt å gå for oppgradering av eksisterende kran. Sluttregningen beløp seg til ca 1/3 av hva det ville kostet å kjøpe en komplett ny kran!

Oppgraderingen medførte:

• Krankapasiteten ble oppgradert fra 12 til 16 tonn
• En ny dieselhydraulisk grabb ble montert
• Det elektriske ble fornyet med motorer, lamper og PLS-styring
• Driftsinformasjon og varsler vises på HMI-touchdisplay
• Leveringstid 5 uker – 1 uke før planlagt tid
• Oppgraderingen kostet omlag 1/3 av en komplett ny kran

For mer informasjon: Harold Heimdal.

Publisert: 5. august, 2014