DEMANORDEMANOR

Referanser

Kraner til Bybanens nye verksted og depot

Pris, kvalitet, leveringdyktighet og oppfølgingsevne var faktorer Skanska la til grunn for valget av DEMANOR, og samarbeidet har resultert i mer effektive løsninger for interntransport i verkstedet – til store besparelser for både Skanska og Bybanen.

For å ivareta et fullt utbygget bybanenett i Berges bygger Bybanen et nytt verksted og depot mellom Flesland og Kokstad. Over ca 80 mål bygges verksted på 8400 kvm og depot på 13500 kvm i tillegg til administrasjonsbygg på 3000 kvm. Verkstedet kommer i drift høst/vinter 2015.

DEMANORs leveranse består av:

• Tre traverskraner hvorav to har kapasitet på 8 tonn og én har kapasitet på 6 tonn
Fem KBK-kransystemer, hver med kapasitet på 1 tonn
• KBK-systemene har banelengder på over 100 meter pr kran og det bygges over 400 kjøremeter med bane
• I tillegg leveres flere mindre KBK-systemer med kraner i ulike størrelser og utførelser

For mer informasjon: Henning Nilsen

Publisert: 25. oktober, 2014