DEMANORDEMANOR

Styretablå

Det kan være hensiktsmessig å benytte et kabelkoblet trykknapptablå som styringsenhet. Det gir et bredt spekter av konfigureringsmuligheter samtidig som en fast forbindelse gir høyeste grad av driftssikkerhet. Er det behov for større grad av fleksibilitet benyttes gjerne radiostyring. DEMANORs styretablåer fra Demag er anerkjent som markedets mest robuste samtidig som de er rimelige. Styretablåene er i glassfiberarmert polyester, har lett betjente trykknapper og ergonomisk design.

Styretablå til kraner, løfteanordninger og maskiner

DST styretablå til kraner, løfteanordninger og maskiner

Sikker og ergonomisk styring
Styretablå i DST serien er universelt anvendelige for kraner, løfteanordninger og maskiner. Styretablået har 3 størrelser med mange kombinasjonsmuligheter for betjening. Brosjyre. Referanser.

 

Styretablå til kjettingtaljer

DSK styretablå til kjettingtaljer

Høy sikkerhet og ergonomisk design
Mekanisk forrigling mellom knapper. Leveres for kontaktorstyring alternativt direkte styring. Brukes fortrinnsvis for Demag DC kjettingtaljer. Brosjyre. Referanser.

 

kabelkoblet styretablå til kjettingtaljer og heisverk

DSE styretablå til kjettingtaljer og heiseverk

Sikker og ergonomisk styring
For ergonomisk styring av maskiner og løfteutstyr er styretablå DSE-10 perfekt. Disse kabelkoblede styretablåene anvendes for å styre kjettingtaljer type DC og heiseverk type DH i applikasjoner med opp til tre akser. Styretablå DSE-10 kan fås i to, teknisk sett ulike utførelser. Den har et bredt utvalg av tilbehør for anvendelse i værutsatte omgivelser og for beskyttelse mot væsker og aggressive medier. Referanser.

 

For mer informasjon ta kontakt med: Robert Steira.