DEMANORDEMANOR

KranByggeKloss (KBK) lettkransystem

DEMANOR og Demag kan feire over 50 fantastiske år med KBK-lettkransystemer. Lanseringen i 1963 var et stort gjennombrudd for industrien da KBK-systemet revolusjonerte bedrifters materialhåndtering, og KBK er like aktuell i dag. DEMANOR har levert over 10.000 KBK-systemer i Norge.

KBK lettkransystemer fra DEMANOR er basert på DEMAGs unike skinneprofiler kombinert med et universelt opphengssystem. Komponentene kan kombineres med å lage alt fra den enkleste enbane, med kurve eller pens, rett, til traverssystemer og automatiske anlegg. Strømtilførsel kan være med flatkabel eller med innebygget strømtilførsel inne i skinnene. Ingen mekanisk konstruksjon er nødvendig.

Takket være høy fleksibilitet, kan våre KBK installasjoner enkelt integreres inn i hvilke som helst produksjonsmiljøer og modifiseres når som helst – ved behov.

Ved bruk av vårt KBK system, kan vi imøtekomme dine spesifikke brukervilkår, raskt, presist og effektivt.
Dette er et produkt som er kostnadseffektivt både ved anskaffelse, og over tid.

Se Produktpresentasjon. Se Referanser.

 

Endrager traverskran

Sikker transport på høyt nivå.
Med endrager traverskran fra vårt KBK lettkransystem, kan man transportere gods av alle typer hurtig, sikkert og presist over hele lokalet. Lav egenvekt og lav rullemotstand gjør kranene lett skyvbar for hånd. Kranen er meget kostnadsgunstig. Brosjyre.

Todrager traverskran

Sikker transport av laster opp til 2.000 kg.
KBK todrager traverskran har gunstige byggemål og lav egenvekt. Kan monteres selv i haller av lettkonstruksjon. Kranen transporterer gods av alle typer uten problem. Godset flyttes over gulvet over hele arealet i lokalet hurtig og sikkert og med eksakt posisjonering. Heiseverkets plassering mellom krandragerne gir optimal løftehøyde. Brosjyre.

KBK system

Hengebaner

Perfekt for strømlinjeformet, gulvfri transport over store arealer.
Våre skreddersydde KBK-hengebaner i vårt KBK lettkransystem, gir optimale løsninger for strømlinjeformet, gulvfri håndtering. Styrken finner man i dens tallrike valgmuligheter fra enkle rette baner til halv- eller helautomatiserte systemer med mange forgreininger, kurver, vikespor og svingskiver. Brosjyre.

 

Aluline

Det nye lettkransystemet.
KBK ALUline lettkransystem er en av det mest lettkjørte systemet på markedet. Den tilbyr ergonomisk lasthåndtering også for tunge laster samt lavt støynivå. Takket være modulbasert systemdesign har man maks. planleggingsfrihet. Systemet er så å si vedlikeholdsfritt. Nå for laster opp til 2.000 kg. Brosjyre.

 

Overheng- og teleskopkran

Utnytt overflaten optimalt med større arbeidsområde.
Med overheng- og teleskopkran i vårt KBK lettkransystem kan laster håndteres også utenfor kranbanen. Dette gir et større arbeidsområde slik at arealet kan utnyttes optimalt. Kranen er spesielt egnet for senere påbygde hallområder som er vanskelig å nå pga. søyler, støtter, luftekanaler e.l. Skinnesystem med skreddersydde løsninger. Brosjyre.

 

Bukkran

Mobil arbeidsplassenhet, fleksibel og lastbærende konstruksjon.
Ruller lett på jevne gulv, uavhengig av skinner og er lette å betjene. Det gjør dem ideelle for mange typer laste- og lossingsoppgaver samt reparasjons- og monteringsarbeid. Vårt sortiment inkluderer aluminiumsbukkraner med løfteevne opptil 2.000 kg og bukkraner bygd i stål opptil 6.300 kg. Brosjyre.

 

For mer informasjon ta kontakt med: Ole Robert Solberg eller Inge Hovland.