DEMANORDEMANOR

Modernisering & ombygging

DEMANORs kompetanse og lange erfaring kombinert med kvalitetsproduktene fra Demag gjør oss i stand til å modernisere og oppgradere anlegg og installasjoner i samsvar med våre kunders behov for produksjonsendringer eller kapasitetsutvidelser.

Modernisering av grannkran for Glencore Manganese

Nyutviklet PLS for Glencore Manganese

Glencore Manganese er en av verdens største råvareprodusenter, og den ombygde grabbkranen brukes i råstofflager i Mo i Rana og forsyner smelteverket med råstoff. DEMANORs engineeringspartner Norsk Kranpartner foretok i forkant av ombyggingen SWP og risikovurdering for å kartlegge kranens muligheter og videre levetid.

Gammel løsning for bruk av 4-taus grabb var en planetveksel som styrer både heis- og lukketrommel. DEMANOR leverte to identiske maskinerier hver på 12,5 tonn som samkjøres med en PLS-basert grabbstyring. Den nye løsningen medførte behov for utvikling av et helt nytt grabbprogram, og det var en oppgave for Norsk Kranpartner.
Både kattdrift, krankjøremotor og komplett el. styring utenom hovedfordeling ble byttet. Alle bevegelser er i dag regulert med frekvensomformer. Nye overlastbrytere ble integrert i rammene for de nye heis- og lukkemaskinerier. Operatøren styrer kranen med joysticks, og signalene går over PROFIBUS til PLS-en. All el. og mek. design og konstruksjon er utført av DEMANOR i samarbeid med Norsk Kranpartner.

For mer informasjon: Nils Petter Lauritsen.

 

Spesialtilpasset tappehallskran for Alcoa Mosjøen

Tilbake hos Alcoa Mosjøen

DEMANOR hadde i 2006-2007 en stor leveranse av tappehallskraner til elektrolysehallen til Alcoa Mosjøen, så de hadde gode erfaringer med oss. Alcoa ønsket en ny kran med økt løfteevne tilpasset deres ønsker om større produksjonskapasitet. Flere spesifikasjoner for kranen til Alcoa som er produsert hos tyske Siempelkamp Krantechnik:
• Kranen benyttes til uttak av støpte aluminiumsblokker og er i sin helthet designet for frakt av flytende metall
• Elektrisk med Control Cat. 3
• Mekanisk med redundant wiresystem og sikkerhetsbrems montert direkte på trommel
• Elektrisk styresystem, klypestyring med sikkerhetsfunksjoner og bruk av hjelpeløft for personbefordring er designet
og konstruert av Norsk Kranpartner i samarbeid med DEMANOR
• Klypene er utskiftbare og kan benyttes på de ulike kranene Alcoa benytter
• Kranen har toveis kommunikasjon mellom kran og radiosender med status på kran, klype, lastindikasjon og eventuelle feilmeldinger.

For mer informasjon: Nils Petter Lauritsen.

 

ombygging av øsekran for Glencore Manganese

Utfordrende ombygging av øsekran for Glencore Manganese

Glencore Manganese er en av verdens største råvareprodusenter, og fra smelteverket i Mo i Rana produseres det manganlegeringer. Vår oppgave var å bygge om en øsekran fra 1991 til dagens krav for frakt av flytende metall. Kranen skulle beholde eksisterende løfteåk for øser, og en viktig rammebetingelse var at ombyggingen skulle foregå mens produksjonen gikk for fullt. All mek. og el. design ble utført av DEMANOR i samarbeid med Norsk Kranpartner. I løpet av den fire uker lange monteringsperioden leverte vi:
• Komplett nytt el. styresystem med Control Cat. 3 og regulering av alle bevegelser med frekvensformer
• Ny el. styring ble satt inn i el. rom i den ene krandrageren
• Nye motorer beregnet for omformerdrift til kran, katt og svingfunksjon
• Ny hovedwinch på 70 tonn med redundant wiresystem tilpasset avstander på eksisterende øseåk
• Ny hjelpeløftwinch på 30 tonn
• Komplett ny dreibar overramme for heismaskinerier

For mer informasjon: Harold Heimdal.

 

oppgradering av lossekran for Boliden Odda

Gammel lossekran så god som ny

Boliden Odda moderniserte sinkverket i 2003-2004, men den store lossekranen anno 1974 sto igjen. DEMANOR ble invitert til å komme med tilbud på oppgradering av kranen, og det viste seg etter hvert ikke bare hensiktsmessig, men også svært lønnsomt å gå for oppgradering av eksisterende kran. Sluttregningen beløp seg til ca 1/3 av hva det ville kostet å kjøpe en komplett ny kran!

Oppgraderingen medførte:
• Krankapasiteten ble oppgradert fra 12 til 16 tonn
• En ny dieselhydraulisk grabb ble montert
• Det elektriske ble fornyet med motorer, lamper og PLS-styring
• Driftsinformasjon og varsler vises på HMI-touchdisplay
• Leveringstid 5 uker – 1 uke før planlagt tid
• Oppgraderingen kostet omlag 1/3 av en komplett ny kran

For mer informasjon: Harold Heimdal.

 

kapasitetsøkning lettkran for Trelleborg

Kapasitetsøkning for Trelleborg

Det er ikke alltid man kan forutse bedriftens fremtidige behov, og mange opplever dessverre at løftesystemet de har investert i ikke lenger er i produksjon eller mangler fleksibilitet til å vokse når behovet melder seg. Så da Trelleborg tok kontakt for å undersøke mulighetene for kapasitetsøkning, var svaret like gledelig som det var positivt. KBK-systemet DEMANOR i sin tid leverte har vært i markedet i over 50 år, og vil sikkert være i drift de neste 50 år også.

Krankapasiteten hos Trelleborg ble økt med hele 60% fra 2×1250 til 2×2000 kg. Alle kraner betjenes som tidligere med fjernstyrt radiostyring. Kranene har kollisjonsvern og ekstra sikkerhet mot påkjørsel når de står i inn- og utkjøringsposisjon. Trelleborg er godt fornøyd med funksjonaliteten og funksjonsflyten som er skapt på en kostnadseffektiv og god måte. Samarbeidet med DEMANOR beskriver ansvarlige hos Trelleborg, Raymond Hansen som både hyggelig og konstruktivt.

For mer informasjon: Ole Robert Solberg.