DEMANORDEMANOR

Referanser

Vetco Gray Scandinavia

V-kran til testlaboratoriet

Vetco Gray1-referanse

Vetco Gray2-referanse


  • Vetco Gray er leverandør av undervannsutstyr til olje- og gassnæringen
  • Kranen brukes til å løfte komponenter på plass i laboratoriet der de tester blant annet subsea-konstruksjoner

V-kranen som er levert har blant annet:

  • Høye hastigheter og trinnløse bevegelser
  • Radiostyring
  • Led-lys

For vårt testlaboratorie valgte vi å investere i en Demag V-kran som blant annet har trinnløse bevegelser – en vesentlig fordel når komponenter skal løftes på plass i testbenkene. Våre erfaringer med V-kranen er udelt positive.
Geir Terje Nevøy
Senior Product Responsible
GE Oil & Gas

For mer informasjon: Egil Thorsrud

Publisert: 16. november, 2016