1. Hjem
 2. Alt Installasjon

Alt-Installasjon2-referanse-215x143.jpg

Alt-Installasjon1-referanse-180x180 (2).jpg

Alt Installasjon

En enkel vareheis ga nye muligheter

 • Det ble laget en utsparing fra det øvre lageret og ned i det ubenyttede arealet
 • Det åpnet underetasjen og ga mangedoblet lagerkapasitet
 • Vareheisen ble bygget og levert på ca 12 uker
 • Heissjakt og montering av heisen ble gjort på 1 uke
 • Heisen har løftekapasitet på 1000 kg
 • Løftehøyde på 2,9 meter
 • Selve løfteplate er på 2,0×1,5 meter og gir plass til to paller ved siden av hverandre
 • Heisen kan stanses i to etasjer
 • Dørene er forriglet slik at de bare kan åpnes når heisen står i samme etasje
 • Heisen kan bare kjøres når dørene er lukket/låst

For mer informasjon: Cato Schouwenaars

Publisert: 16. november, 2016

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.