1. Hjem
  2. Produkter
  3. Traverskraner fra 2 tonn
  4. Kundetilpassede traverskraner

Kundetilpassede traverskraner over 50 tonn

Traverkraner tilpasset ditt formål

Våre kundetilpassede kraner og prosesskraner er tilpasset til den enkelte bedrifts behov og produksjonsprosess og kranene designes for å imøtekomme helt spesifikke krav. På den måten skapes optimal effektivitet, tilgjengelighet og produksjonssikkerhet.

Der hvor våre universale traverskraner ikke kan benyttes i forhold til f.eks. varme, støv og aggressivt miljø, sikkerhet, bruk og andre spesielle krav, vil vi tilpasse kran til ditt formål. De følgende krantyper er spesielt tilpasset forskjellige produksjonsprosesser i industrien. I tett dialog med deg utvikler vi løsninger for dine løftebehov. Traverskran fra Demanor har stive krandragere som er gunstig med hensyn til nedbøying og egensvingning. Vi benytter Demags egenproduserte komponenter, det sikrer kvalitet i alle ledd. Våre traverskraner er svært vedlikeholdsvennlige og driftssikre over tid. Det gir både god driftsøkonomi og høy driftsstabilitet.

Øsekraner for frakt av flytende metall

Øsekraner opererer i et varmt, støvfylt og aggressivt miljø hvor det i tillegg stilles strenge krav til sikkerhet for frakt av flytende metall. Vi har mange års erfaring med levering av denne type kraner og har utviklet en solid kompetanse for løsninger som tilfredsstiller de strenge kravene både til mekanisk utforming og styringssystem. Dette innebærer blant annet styresystem iht. «Control cat. 3» og «PLd», mekanisk utførelse iht. NS-EN 14492-2, f.eks. sikkerhetsbrems på trommel og redundant wiresystem ved løfteevne over 40 tonn. I forhold til miljø kan det leveres el. container med kjøleanlegg, varmeskjold etc.

Kraner med magnetåk

Vi leverer kraner med magnetåk i mange varianter både med faste åk og åk for oppheng i kroker. Magneter kan være både elektromagnetiske og permanentmagneter, i alle former og fasonger tilpasset formål. Ved bruk av elektromagneter leveres batteripakke for back-up ved strømbrudd.

Grabbkraner for bulk- og avfallshåndtering

Dette kan være kraner for bruk til avfallshåndtering, bulkhåndtering, råstofflager etc. Vi har et stort spekter av grabber tilpasset forskjellige typer håndtering og materialer, både som elektrohydrauliske og taugrabber. Vi har også utviklet vårt eget styringssystem for taugrabber med bruk av to like maskinerier. Disse kranene kan også leveres som semi-, alternativt fullautomatiserte.

Kraner med lasthåndtering i faste føringer

I noen tilfeller stilles det krav til høy presisjon for henting og plassering av last, og da kan faste føringer være en bedre løsning enn wire/krokløsning. Føringer kan være enten som teleskop eller føringsskinner med forskjellige typer verktøy montert som f.eks. gafler, klyper etc.

Kraner med isolasjonssjikt

Dette er kraner som i hovedsak opererer i elektrolyseprosesser, eksempelvis aluminiumsindustri hvor det stilles krav til tre separate isolasjonssjikt. Kranene opererer ofte i et varmt, støvfylt og aggressivt miljø hvor det i tillegg stilles strenge krav til sikkerhet.

Portalkraner

Portalkraner leveres med skinneganger på bakkenivå eller som halvportal med en skinnegang på bakke og en kranbane på vegg. Portalkraner benyttes i hovedsak utendørs f.eks. i lager for betongelementer, stållager etc. Halvportalkraner benyttes i hovedsak innendørs hvor kranens arbeidsområde er begrenset til arbeidsstasjoner og ikke i hele hallens bredde og lengde.

Automasjon / automasjonssystem

Alle kraner kan i utgangspunktet automatiseres. Det være seg kraner for behandling av avfall, produksjonskraner, kraner som utfører faste oppgaver i en produksjonslinje, lagersystemkraner etc. Automatkraner skal operere i avgrensede områder med sikkerhetsbarrierer som stopper kran hvis personell/utstyr kommer innenfor området. Kranene kan leveres med forskjellige typer PLS styring og posisjoneringssystemer avhengig av krav til presisjon og miljø.

Nils-Petter.jpg

Spør produktspesialist: Nils Petter Lauritsen

M. 92 40 09 44
nilspetter@demanor.no

Jeg kontakter deg!

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.