Historien

Etter krigens slutt i 1945 startet oppbyggingen av Norge og det var gode tider for næringslivet. Norge opplevde en sterk vekst på alle områder og datidens tanker om “industristaten” passet inn i sosialdemokratenes visjon om fremtiden.

Demag kommer til Norge

Norsk Jernverk ble startet i 1946 og de begynte samarbeidet med en av verdens ledende på smelteovner og prosesskraner, tyske Demag. Oppbyggingen av jernverket var en politisk stor og viktig sak for regjeringen, og som en direkte konsekvens av de mange leveransene fra Demag ble et nytt firma stiftet som Demags norske representant i 1949. Virksomheten vokste betydelig og fikk en stor markedsandel på industrikraner.

I 1964 endret firmaet navn til AS ISMA og med servicesentre i Oslo, Trondheim og Bergen fortsatte veksten. I 1988 ble AS ISMA kjøpt av KIS Consult AS og med det endres navnet til KIS AS. I 1991 får man én dags avbrekk da KIS AS opphørte og Mannesmann Demag Norge AB ble underlagt Sverige. I 1993 foretok krankonsernet nok en navneendring til Mannesmann Demag Norge AS med kontroll fra eierne i Tyskland.

DEMANOR vokser frem

Firmaet Bør Holding as, som er 100% eiet av familien Hopen, kjøper i 1995 opp kranfirmaet og endrer navn til DEMAnor as. Samtidig etablerer man et tverrfaglig samarbeidskonsept med DEMAnor som produktselskap, Norsk Kranpartner som engineeringselskap og KIS som landsdekkende servicepartner. Slik arbeider vi også i dag.

Gruppen har utviklet seg til å bli Norges ledende både når det gjelder omsetning og antall ansatte. Som Demag i sin tid uttrykte det: ”Kan noen få Norge til å løfte, så er det vi. For over 185 år siden konstruerte vi den første løfteinnretningen, og Demag har vært ledende på feltet i over 100 år.” Dagens DEMANOR AS tar vare på denne stolte tradisjonen samtidig som vi søker å utvikle oss i tråd med markedets endrede rammebetingelser. Vår ambisjon er å skape smarte løfteløsninger og solid kunderelasjoner – relevante og resultatgivende både i dag og i morgen.

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.