1. Hjem
  2. Om DEMANOR
  3. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven gjelder for både egen virksomhet og bedriftens underleverandører.

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Her kan du lese hvordan DEMANOR etterlever kravene Åpenhetsloven stiller til oss.

Vi arbeider på flere ulike måter med å ivareta menneskerettigheter og bærekraft i egen virksomhet og hos våre leverandører. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål, herunder blant annet bærekraftsmål nummer 8, som handler om å «fremme varig, inkluderende og anstendig arbeid for alle».

Våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold.

Oppfølging av våre samarbeidspartnere

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underleverandører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere.

For å bidra til å fremme lovens formål, har DEMANOR utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderinger. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølging og rapportering om resultatene fra vurderingene.

Offentlig redegjørelse og informasjon

Den offentlige redegjørelsen er en gjennomgang av og rapport over de aktsomhets-vurderinger som er gjort det siste året.

Den årlige redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger vil bli offentliggjort på våre hjemmesider. Se link. Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger fra DEMANOR 2023.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer potensielle og faktiske konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forespørsler kan rettes skriftlig til havard@demanor.no.

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.