DEMANOR Grabb - Robuste, stabile med lavt tyngdepunkt

Standardiserte to-skålsgrabber

  • DELTA: For bulkmaterialer som jern, malm, kull og sand. Dette er en motordrevet to-skålgrabb som har en kornstørrelse fra 0 til 60 mm, avhengig av materialet.
  • SIGMA: Den beste grabben for havnekraner og søppelforbrenningsanlegg. SIGMA er en to-skålgrabb med ståltau. Denne åpner og lukker skålene symmetrisk. Kornstørrelsen er 0 til 60 mm, avhengig av materialet.

Spesialtilpassede grabber

  • OMEGA: Klar for volumkrevende og grove bulkmaterialer. Her får man en motordrevet fler-skålgrabb, hvor hver arm er hydraulisk drevet. Kornstørrelsen er på over 60 mm.
  • ALPHA: Mangfoldig spekter av bruksområder for store materialer. Dette er en multi-armgrabb som er mekanisk og kommer med ståltau. Kornstørrelsen er på over 60 mm.

Les mer eller ta kontakt med vår salgssjef for ytterligere informasjon. 

Brosjyrer

Grabb

Henning.jpg

Spør salgssjef: Henning Nilsen

M. 91 30 46 06
henning@demanor.no

Jeg kontakter deg!

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.