1. Hjem
 2. Personvernerklæring

Personvernerklæring

 1. Behandlingsansvarlig
  Daglig leder er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger i DEMANOR.

 2. Formål
  DEMANOR har behov for å registrere og benytte personopplysninger både for ansatte, innleide, tilknyttede, kunder og leverandører. Dette er knyttet til den daglige drift av selskapet.

 3. Hvilke personopplysninger behandles?

  a) Personal / ansatte: Navn, adresse, fødselsnummer, nærmeste pårørende, arbeidshistorikk, faglige evalueringer, arbeidskontrakt med eventuelle tilleggsavtaler, taushetserklæring, referat fra medarbeidersamtaler, andre relevante opplysninger for arbeidsforholdet.

  b) Kunder: Navn, e-post, telefonnummer, arbeidsgiver, stilling

  c) Leverandører: Navn, e-post, telefonnummer, arbeidsgiver, stilling

 4. Rettslig grunnlag
  I tilknytning til ansettelsesforhold må virksomheten innhente og arkivere personopplysninger nevnt i punkt 3a. Dette bl.a. for å kunne organisere lønn, skatt sykmeldinger o.l.Kunder og leverandører registreres for å effektivt kunne kommunisere videre med kontaktperson og firma

 5. Hvor hentes opplysningene fra?

  a) Personal / ansatte: Arbeidskontrakt med eventuelle tilleggsavtaler, medarbeidersamtaler, annen informasjonsinnhenting.

  b) Kunder og leverandører: Forespørsels-, tilbuds- eller ordreprosess.

 6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
  Foruten enkelte personalia nødvendige for arbeidsgiver i ansettelsesforholdet, er alle opplysninger frivillig å gi fra seg.

 7. Utleveres opplysninger til tredjeparter? Personopplysninger skal ikke distribueres videre til tredjeparter uten at den aktuelle personen har gitt skriftlig samtykke til dette.

 8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
  Alle opplysninger arkiveres på virksomhetens IT system, underlagt adgangskontroll. Ved endt arbeidsforhold slettes alle personopplysninger, egen rutine DN-1.08.04 V02 følges for å sikre at alt huskes.

 9. Hvilke rettigheter har den registrerte?
  Enhver person som er registrert eller tror er registrert hos DEMANOR kan når som helst få tilgang til å se, samt slette mangelfulle eller uriktige opplysninger. Virksomheten forholder seg til norsk lov.

 10. Hvordan sikres opplysningene?
  Opplysningene er kun tilgjengelig etter pålogging til virksomhetens IT systemer. Alle personal / ansatte opplysninger er kun tilgjengelig på Daglig leders område.

 11. Personvernombud
  DEMANOR er en privat virksomhet som ikke driver regelmessig og systematisk monitorering av personer, behandler ikke sensitive opplysninger, og behandler ikke opplysninger om straffbare forhold. Dermed er det ikke behov for et personvernombud i virksomheten.

 12. Kontaktinformasjon
  Skulle noen ha behov for innsyn, retting eller sletting, kontaktes Daglig leder eller dennes stedfortreder:

  Daglig leder: Håvard Hopen
  Kontaktinformasjon:havard@demanor.no / +47 93463523
  Stedfortreder: Morten Andersen, Driftssjef
  Kontaktinformasjon:morten@demanor.no / +47 91746960
Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.