1. Hjem
  2. Økt produksjonskapasitet for Trelleborg

Trelleborg1-180x180 (4).jpg

Økt produksjonskapasitet for Trelleborg

I 2007 leverte DEMANOR KBK-lettkransystemer til to store produksjonshaller hos daværende Mehren Rubber senere Trelleborg. Med produksjonen av større og tyngre produkter fulgte behovet for kapasitetsøkning og DEMANOR ble kontaktet igjen – seks år senere.

Det er ikke alltid man kan forutse bedriftens fremtidige behov, og mange opplever dessverre at løftesystemet de har investert i, ikke lenger er i produksjon eller mangler fleksibilitet til å vokse når behovet melder seg. Så da Trelleborg tok kontakt for å undersøke mulighetene for kapasitetsøkning, var svaret like gledelig som det var positivt. KBK-systemet DEMANOR i sin tid leverte har vært i markedet i over 50 år, og vil sikkert være i drift de neste 50 år også.

Den opprinnelige løsningen var basert på en ”normal” traverskran med KBK-profilbaner og KBK-overkjøring mellom tre traverskraner og åtte faste profilbaner. Så mulighetene for en kostnadseffektiv kapasitetsøkning var så absolutt tilstede. Krankapasiteten hos Trelleborg ble økt med hele 60% fra 2×1250 til 2×2000 kg. Alle kraner betjenes som tidligere med fjernstyrt radiostyring. Kranene har kollisjonsvern og ekstra sikkerhet mot påkjørsel når de står i inn- og utkjøringsposisjon. Trelleborg er godt fornøyd med funksjonaliteten og funksjonsflyten som er skapt.

For mer informasjon: Inge Hovland

Publisert: 16. februar, 2014

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.