1. Hjem
  2. Gammel lossekran så god som ny

Boliden1 (1).jpg

Gammel lossekran så god som ny

Boliden Odda moderniserte sinkverket i 2003-2004, men den store lossekranen anno 1974 ble stående igjen. DEMANOR ble invitert til å komme med et tilbud på oppgradering av kranen og det viste seg etterhvert ikke bare å være hensiktsmessig, men også svært lønnsomt å gå for en oppgradering av eksisterende kran. Regnestykket viste en sluttregning på ca ⅓ av hva det ville kostet å kjøpe en komplett ny kran! 

Oppgraderingen medførte: 

  • Oppgradering av krankapasiteten fra 12 til 16 tonn
  • En ny dieselhydraulisk grabb ble montert 
  • Det elektriske ble fornyet med motor, lamper og PLS-styring
  • Driftsinformasjon og varsler vises på HMI-touchdisplay
  • Leveringstid på 5 uker, hvilket var 1 uke før planlagt tid
  • Oppgraderingen kostet omlag ⅓ av en komplett ny kran

Ønsker du å vite mer om denne casen kontakt Nils Petter Lauritsen

Kontakt

Smarte løft. Smarte løsninger.