DEMANORDEMANOR

Wincher

Når serieproduserte wiretaljer ikke kan tilfredsstille kravene til kapasitet, hastighet eller miljø er winch den beste løsningen. En av produktfordelene med våre wincher er utførelsen med 3-punkts opplagring som gjør at radialkraft på gear unngås. En winch er den beste løsningen når serieproduserte wiretaljer ikke kan tilfredsstille krav til kapasitet, hastighet, maskingrupper eller miljø. Våre wincher består av serieproduserte komponenter fra Demag, det gir høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte kundes behov. Winchen kan tilfredsstille krav til sikkerhetskategori 3 og performance level d.

MPW winch

Kompakt, robust, høy ytelse
Vår MPW (Multi Purpose Winch) winch er like variabel som de behov den skal dekke. Konfigureres individuelt fra pålitelige systemkomponenter, de tilfredsstiller også de mest krevende kvalitetskrav. Den variable konfigurasjonen gjør det mulig å implementere den mest effektive tekniske løsningen for ditt bruksområde. Brosjyre. Referanser.

MPW winch med løpekatt

Kompakt, universal, klar til å installere
Fullt utstyrt og tilpasset dine spesifikke behov. Standard harmoniserte Demag hjul og gearmotorer. Enkel montasje. Brosjyre. Referanser.

 

For mer informasjon ta kontakt med: Nils Petter Lauritsen eller Harold Heimdal.