DEMANORDEMANOR

Vakuumåk

Vakuumløftere fra DEMANOR er enkle å installere og igangkjøre. De er dessuten svært brukervennlige og har så godt som ingen vedlikeholdskostnader.

Vakuum både holder, løfter og senker lasten som skal forflyttes. Kroker, slings, klyper og løftestropper er ikke nødvendige og det er trygt og enkelt å forflytte ulike gjenstander som for eksempel esker, spann, fat, glassruter, plater, møbler og andre ferdigvarer. Løftekapasitet fra 20 kg opp til 2.000 kg. Se video. Brosjyre. Referanser.

For mer informasjon ta kontakt med: Ole Robert Solberg eller Inge Hovland