DEMANORDEMANOR

Vareheiser

DEMANOR tilbyr vareheiser spesialtilpasset den enkelte kundes behov og rammebetingelser og leveres gjerne som en totalentreprise.

Vareheis med sikkerhet som standard

 

Vareheis fra Tito går nå under Demanor

Vareheis er en driftssikker og driftsøkonomisk løsning som gjerne brukes når en personheis er for kostbar å installere. Et høyløftende løftebord fungerer effektivt og godt som heis mellom to eller flere nivåer når varer skal flyttes fra en etasje til en annen.

Vareheis fra Demanor

DEMANOR vareheiser er bygget enten på saks- eller truckprinsippet avhengig av forholdene og kan leveres i sjakt med dører eller frittstående med avskjerming. Alle våre vareheiser har fallsikring, lås for nivåsikring, rørbruddsikring for alle sylindere, typegodkjent heisdørlås, sklisikker bunnplate og sikkerhetssperre for service. Se Brosjyre. Se Referanser.

For mer informasjon ta kontakt med: John Ove Andersen eller Jan Lerfaldet.

Gå til vår nettbutikk for mer »

 

Spesialtilpasset vareheis lages i samarbeid med Europas ledende produsent av varheis, LiftPro Nordic under merkevarenavnet Demanor.